Asbesti- ja homepurku

Savon Asbesti toteuttaa vaativat kartoitus-, puhdistus- ja purkutyöt luotettavasti ja ammattitaidolla.

Kohteitamme ovat esimerkiksi:

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbestikartoituksessa selvitetään onko rakennuksessa tai sen osassa asbestipitoista materiaalia. Otamme näytteitä laboratoriotutkimuksia varten, jossa ne tutkitaan elektroonisella mikroskoopilla. Asbestikartoitus on tehtävä kun talo on valmistunut ennen vuotta 1994.

Asbestikartoituksen yhteydessä on hyvä selvittää, onko rakennuksessa käytetty myös muita haitta-aineita, kuten PAH-yhdisteitä, PCB:tä tai lyijyä.

Asbestipurku

Asbestipurku on luvanvaraista työtä ja edellyttää aina koulutetun ammattilaisen.
Suunnittelemme purkutyön tapauskohtaisesti. Purettava kohde eristetään muista tiloista ja tila alipaineistetaan purkutyön ajaksi, jolloin haitalliset aineet eivät vapaudu hengitysilmaan. Purkumateriaali käsitellään annettujen säädösten mukaisesti ja kohde puhdistetaan.

Kokenut henkilökuntamme ja ajanmukainen kalustomme takaavat työn laadun ja toteutumisen sovitussa ajassa.

Homekartoitukset

Homekartoituksessa tarkistamme kohteen mahdollisten home- ja kosteusvaurioiden selvittämiseksi. Tarvittaessa teemme korjaussuunnitelman ongelman poistamiseksi.

Homepurkutyöt

Homevaurioituneiden rakenteiden purku ja siivous ei toistaiseksi ole luvanvaraista, kuten asbestipurku. Työ kannattaa kuitenkinteettää alaan perehtyneellä ammattilaisella. Purkutöiden aikana mikrobeja ja homeitiöitä vapautuu ilmaan ja pitoisuudet voivat kohota vaarallisen korkeiksi.

Homepurkutöissä menetelmät ovat pääsääntöisesti samoja kuin asbestitöissä. Haitallisten aineiden leviäminen muihin tiloihin estetään. Purkumateriaali käsitellään huolellisesti ja kuljetetaan pois kohteesta. Purkutyön jälkeen kohde desinfioidaan, mikä takaa puhtaan lopputuloksen.

Asbestipurkutyölupa

Lataa tästä pdf-tiedostona >